Fång

Fång är en sjukdom hos hästar där hoven har inflammerats och vävnadsvätska har utgjutits vilket medfört sämre sammanbindning mellan läderhud och hornkapsel. Hästen blir halt och får svårt att röra sig. En häst som har fått fång brukar ofta stå i så kallad fångställning. De avlastar då framhovarna genom att hålla dessa framför sig och väger sin vikt på bakhovarna.

Man tror att en av de vanligaste orsakerna är att hästen har ätit för mycket kolhydrater. Om den äter för mycket spannmål hinner inte tunntarmens enzymer spjälka all stärkelsen. Den rinner då vidare till grovtarmen där den jäses av bakterierna. Det bildas för mycket syra och pH värdet i tarmen sjunker. Detta leder till att bakterierna dör och giftiga ämnen frigörs som sedan tas upp av tarmslemhinnan. Dessa gifter orsakar sedan en inflammation i hovarna.

I gräset finns det en annan kolhydrat, fruktan. Den liknar stärkelse men kan inte brytas ner av kroppens enzymer i tunntarmen. Den fortsätter därför till grovtarmen och om hästen har ätit mycket fruktanrikt gräs blir det ett liknande förlopp som med havren.

En del fånghästar klarar inte av att gå på gräs överhuvudtaget, men många klarar det om man är mycket försiktig vid invänjningen, låt hästen ha kvar sitt grovfoder under invänjningen på gräs, undvik nattbete då sockerhalterna i gräset är högre under natten. Undvik också att hålla hästen på proteinrikt spätt gräs, hellre då på en uppvuxen vall med gammalt gräs. Se till att hästen får regelbunden motion.

Men det finns även andra orsaker som utlöser fång, efter en förlossning, vid felaktig utfodring och vid hård eller långvarig ansträngning. Upprepad kortisonbehandling kan också öka benägenheten hos en häst att få fång. Det finns även en bevisad koppling mellan fetma och fång och mindre ponnyer och äldre hästar har ofta lättare att få fång. Det finns även studier som visar att hästar med övervikt har lättare att få fång.

Kolik

Kolik betyder tarmsmärta. En mäng olika sjukdomstillstånd i mag och tarmkanalen ger upphov till kolik, ibland ofarliga och övergående, ibland livshotande.

Symtomen på kolik varierar mycket. En del hästar visar bara aptitlöshet, kan stå och flema och skrapa med hovarna medan andra kan uppvisa kraftig smärta genom att rulla sig våldsamt, flåsa och svettas.

En del hästar ligger ner lite mer än vanligt och kan titta sig mot flankerna. De har ibland ingen avföring och ibland diarré. De kan även ställa sig så att det ser ut som om de försöker kissa.

Hästar som har ont får ofta en ökad andnings och hjärtfrekvens. Man kan säga att ju högre puls desto mer påverkad och ont har hästen.

Olika typer av kolik

GASKOLIK:   Gaser i tarmarna som kan ge kraftig smärta, kan orsakas av tex foderbyte eller brist på utfodrinsrutiner.

GROVTARMSFÖRSTOPPNING:   Uppkommer på grund av sämre tarmaktivitet som kanske är orsakad av foderbyte, försämrat vattenintag eller parasiter. Kan uppkomma vid intsallning på hösten då hästen tvärt byter foder.

FÖSTOPPNING I TUNNTARM:   Kan orsakas av spolmask hos unghäst och kraftig förkomst av bandmask.

BLINDTARMSFÖRSTOPPNING:    Nedsatt tarmmotorik i blindtarmen till en försämrad tömning av tarmen. Kan ibland orsakas av skador efter bandmaskförekomst.

TARMVRED:   Tarmomvridning eller tarmlägesförändringar kan ge fullständigt stopp i tarmarna och kräver kirurgiskt ingrepp.

INFLAMMATION I BUK/TARM:     Kan ge diarré som kan ge följande uttorkning. Hästen behöver oftast akut intensivvård på hästsjukhus. Orsaken tros vara dåligt foder, parasiter och bakterier.

MJÄLT/NJURLIGAMENT UPPHÄGNING:     Tarm har av någon anledning kommit på fel sida av mjälten och  "hängt upp sig" på ett bindvävsstråk som går mellan njure och mjälte. Kan lösas med svält, dropp och motion men kräver ibland ett kirurgiskt ingrepp.

MAGSÅR:   Kan ge kortvariga lätta kolikkänningar. Hästen visar ofta minskad foderlust vid utfodringen. Tandgnissel kan förekomma. Kan behandlas med magsårsmedicin.

PUNGBRÅCK:   Inklämd tarm i hingstens pungsäck. Kan ge kraftiga koliksymtom och en öm, förstorad pung. Kräver kirurgi och snabb diagnos förbättrar prognosen.

MEKONIUMFÖRSTOPPNING:   Kolik hos föl kan vara mekoniumförstoppning och drabbar hingstföl oftare då de har trängre bäcken. Fölets tarmbeck (mekonium) ska normalt avgå inom 12 timmar (bajsas ut). Tarmbecket är mörkt till färgen och ofta format i hårda små bollar. Ibland har fölet problem att få ut allt mekonium som stoppar upp och ger fölet kolik. Ofta går detta att lösa hemma genom att ge microlax, men kontakta alltid veterinär för rådgivning först.

REPTUR AV URINBLÅSA, FÖL:    Ibland kan fölets urinblåsa brista under fölningen. Fölet kan försöka kissa men ingenting kommer. Kontakta din veterinär. Kräver kirurgi och prognosen är oftast god.

Tips och råd

 • Vid misstanke om fång, kontakta alltid din veterinär.
 • Ställ hästen i box på mycket mjukt underlag.
 • Ta bort allt spannmålsbaserat kraftfoder.
 • Ge hästen små portioner proteinfattigt hö.
 • Hästen bör inte behandlas med kortison, då det förvärrar sjukdomstillståndet.

Förebygg fång genom att:

 • Fodra med spannmålssfritt kraftfoder. Kraftfodret bör inte innehålla havre,korn,majs,melass då dessa innehåller för mycket stärkelse.
 • Släpp inte ut din häst i hagen på våren då det varit en frostnatt. Vid frost bildas fruktan i gräset som leder till fång.
 • Håll hästen i lagom hull
 • Utfodra hö/hösilage kontinuerligt under dygnet. Små portioner ofta, eller fri tillgång.

Vid den inledande behandlingen ger veterinären i regel ett smärtstillande och kramplösande preparat. Beroende på vad undersökningen ger för diagnos kan

de fortsatta åtgärderna bli antingen fortsatt behandling i stallet med laxering och motion av en häst med förstoppning, eller remittering och operation på djursjukhus när hästen har ett misstänkt felläge av tarm.

Veterinären genomför bl a en undersökning av bukhålan via ändtarmen. En slang förs också ned till magsäcken via näshålan, svalget och matstrupen så att magsäcken kan tömmas. Blir magsäcken överfylld vid t ex ett stopp i tunntarmen kan magsäcken spricka om den inte töms i tid eftersom hästar inte kan kräkas.

Tips och råd

Om din häst får kolik kan du göra följande:

 • Ta bort all mat
 • Kontrollera färgen på slemhinnorna i munnen, de skall vara laxrosa och fuktiga. Mörkröda eller blåaktiga är varningstecken.
 • Ta tempen. Normal temp är 37-38 grader
 • Kolla pulsen, vid sidan av ögat eller på kanten av käken. Normal puls skall ligga mellan 32-40 slag/minut.
 • Notera hur hästen beter sig. Hur kraftig är smärtan etc.
 • Om slemmhinnorna ser fina ut, och en mild symtom visas, led hästen i ca 10 min. Pausa och upprepa promenaden 1-2ggr.
 • Lyssna på hästens mage på båda sidorna, vid flanken. Ett slags kurrande ljud är normalt. En tyst mage talar för sämre motorik.
 • När blev hästen avmaskad senast och vilket preparat användes?
 • Kolla hästens avföring, torr eller diareé?

Förebygg kolik genom att:

 • Det är vanligt att hästen får kolik av det de äter. Du kan därför förebygga kolik genom att se till att din häst alltid får foder av bra kvalitet.
 • Minska ner kraftfodergivan. Max 0,5kg till 500kg häst/dygn. En kolikhäst hinner inte spälka stärkelsen i fodret och bakterier kommer vidare till tunntarm och grovtarm som utlöser kolik.
 • Ge spannmålsfritt kraftfoder.
 • Hästen ska alltid ha tillgång till salt som får hästen att dricka mera vatten och förhindrar förstoppning.
 • Ta bort vattenkopp och vattna i hink, en fullstor häst dricker 30l/dag
 • Mycket utevistelse i stor hage där hästen har möjlighet att röra sig större delen av dygnet, förhindrar uppkomsten av gas i tarmkanalen.