Hö, hösilage, kraftfoder...hur mycket skall jag ge och vad är bäst för min häst?

Man kan enkelt säga att alla hästar är uppbyggda på samma sätt. ALLA hästar har samma matsmältningsystem som dom haft i tusentals år. Därför kan du fodra ALLA hästar med samma sorts foder. Dvs hö/hösilage av bra kvalitet och spannmålsfritt kraftfoder.

Beräkna alltid hästens foderstat med utgångspunkt av ett bra grovfoder.

Det som avgör mängden foder är:

hästens vikt, användningsområde, ålder, kön, dräktighet.

Skillnaden mellan hö-hösilage och ensilage är TS-halten. TS står för torrsubbstans.

När du lämnar in ditt hö för analys får du svar på vilken TS-halt det har.

Hö har en högre TS-halt än hösilage och ensilage. Hö är torrare och får därför en högre procent torrsubstans.

Hösilage och ensilage innehåller mer vatten och har därför en lägre procent torrsubstans.

Hö ligger normalt på 84% TS och uppåt.

Hösilage ligger normalt mellan 75% ner till 45% TS

Ensilage ligger normalt på 35% TS

Hästen tillgodoser sitt behov snabbare genom att äta hö som har en hög TS-halt. Det medför att du måste fodra MINDRE mängd hö än om du ger hästen hösilage eller ensilage.

Hö är torrt

Hösilage är blötare än hö och innehåller mer vatten

Ensilage är blötast och innehåller mycket vatten. (Lämpligast för kor)

Hästen bör kunna äta grovfoder 16 timmar per dygn för att matsmältningsystemet skall fungera optimalt och förhindra kolik. Så för att kunna ge hästen så mycket mat utan att hästen blir överviktig, kan man välja ett grovfoder med en låg TS-halt.

Dvs, ett grovfoder som innehåller mycket vatten, med en TS-halt mellan 50%-70%.

Hästen behöver äta mer av ett grovfoder som innehåller mycket vatten, då vattnet endast passerar ut igen.

Gemförelsevis kan man säga att 

3kg hö 84% TS motsvarar         4,6kg hösilage 55%TS

Hästen behöver äta mer hösilage för att tillgodose sitt behov av näring pga av ett högre vatteninnehåll.

Fördelen med det är:

  • att hästen kan äta större mäng grovfoder utan att lägga på sig vikt
  • hästens stora tuggbehov tillgodoses lättare
  • den viktiga salivproduktionen i munnen gynnas

ANALYSERA HÖET/HÖSILAGET, LÄMPLIG GROVFODERKVALITET ÄR FÖLJANDE:

FÖLSTON OCH UNGHÄSTAR                               8-10  smb rp/ MJ

TRAV-GALOPP-FÄLTTÄVLAN-OCH DISTANS         5-6    smb rp/MJ

ÖVRIGA HÄSTAR                                                5-6    smb rp/MJ

Kraftfoder skall ges för att tillgodose det sista av hästens behov som inte hö/hösilaget gör. Det gäller hästar i träning/tävling.

Här nedan kan du se ett exempel på en uträknad foderstat till en hopphäst som är kolikkänslig.

Ägaren har valt ett hösilage med 66,7% TS och ett spannmålsfritt och sockerfritt kraftfoder.

I beräkningen gör man ett tillägg för arbete och ser till att hästen får mer energi (MJ) och Smb. rp (smältbart råprotein) för att hästen skall kunna prestera på tävlingsbanorna.